• امروز : چهارشنبه - ۵ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Wednesday - 24 April - 2024
25
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرضا:

شهرضا به عنوان شهرملی سفال شد

  • کد خبر : 2082
  • 16 خرداد 1396 - 10:35
شهرضا به عنوان شهرملی سفال شد
سیناخبر - این روزها خبر” شهرضا شهرملی سفال شد رااز درهررسانه ای اعم از محلی یاغیر محلی می توان خواند.

خبری که به قدمت چندصدساله هنر سفالگری درشهر قدمت دارد…

این خبر جبران کننده بخش کوچکی ازرنج عظیم سفالگران این شهربوده

سفالگران که باعشق درونی شان رس راباآب آمیخته وگلی بی جان را روح وظاهری زیبا می بخشند

حاصل این آمیختگی سفالینه های فیروزه ای است که زیبایی آن چشم هر بیننده ای رامسرور می سازد

واینک نتیجه نگاه ویژه ی مسئولان به این هنراصیل این شدکه

“شهرضا شهرملی سفال شد”

تاباشد دستان زحمتکش وقلب رنجور سفالگران شهرمان کمی التیام یابد

به امید روزی که این خبر رادر رسانه های سراسرجهان بخوانیم

“شهرضا شهر جهانی سفال شد”

وامروز

سیناخبر میزبان میهمانی هنرمند وهنردوست است

هنرمندی که خود مسئول حفظ هنرهای دستی میراث فرهنگی وگردشگری شهرمان است

امروز سیناخبر میزبان آقای محمد حسن شبانی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری است…

لطفا خودتان رامعرفی کنید.

محمد حسن شبانی مسئول اداره میراث فرهنگی شهرضا و هنرمند زری بافی کشوری و بین المللی هستم.

لطفا از هنر سفال گری بگویید.

هنر سفال گری از اولین هنرهای بشر بوده است واز زمانی که بشر نیاز به ظروف پیدا کرد اولین نگاهش به خاک و گل بود و بعد سفالینه که قدمت زیادی دارد راتولید کرد.

و اصل قدمت این سفالینه هابه ایران برمی گردد.

چه عاملی باعث شده تاشهرضا درزمینه سفال شهری فعال باشد

شهرستان شهرضا یکی از شهرهایی است که در زمینه سفال گری ،گل و خاک رس ویژه ای داشته ومردم شهرضا از گذشته  به این هنر روی می آورند و مستندات تاریخی گواه این است که قدمت سفال وهنر سفالگری این شهرستان به۷۰۰تا۸۰۰سال پیش برمی گرددواین هنر تا امروز هم ادامه داشته که از نسلی به نسل دیگربه صورت موروثی و غیرموروثی منتقل شده واکنون به این نسل رسیده است.

چه شد که شهرضا شهرملی سفال شد؟

شهرضا یکی از شهرستان هایی است که به خاطر بیشینه تاریخی زیاد مشهور بوده و عواملی چون نوع خاک ، نوع لعاب ، طرح و نقش ماهی ، گل ،مرغ ، سفال هفت رنگ و سفال فیروزه ای منحصر این شهرستان ایده “شهرضا، شهرملی سفال” ایجاد و شهرضا به عنوان شهرملی سفال ثبت شد.

درحال حاضرچند کارگاه سفالگری درسطح شهرستان داریم؟

تعداد کارگاه های سفال درسطح شهرستان بیش از۲۰۰تا۳۰۰کارگاه سفال گری هست که نیروی انسانی زیادی در این کارگاه ها مشغولند و تعداد زیادی حتی به صورت شاغلین غیررسمی در کار گاه های  کوچک خانگی شروع به کار می کنند .

سفالگران شهرضایی بیشتردرچه زمینه هایی فعالند؟

سفالگران شهرضایی درتمامی زمینه هاچه در زمینه نقاشی و چه در زمینه ی ساخت و لعاب سفال مشغولند.

آیا سفال شهرضا صادر می شود؟

بیش تر لعاب شهرضا جنبه صادراتی داردکه تعدادی از آن به خارج از کشورصادر و تعدادی از آن هم به داخل کشور ارسال  می شود.

یکی از کارگاه های داخلی سفال و سرامیک ایران شهرضا هست که یکی از دلایل این که قبول کردندشهرضابه عنوان  شهر ملی باشد همین بوده است که سفال و سرامیک و طرح و نقش آن مخصوص این شهر است.

به نظر شمابرای رشد وتوسعه این هنر درشهرستان چه راهکارهایی وجوددارد؟

برای رشد و توسع این هنر باید آموزشگاه راه اندازی کنیم که این کارانجام شده است با همکاری نماینده شهر، شهردارو فرماندار که این آموزشگاه ها در فنی حرفه ای و اداره ارشاد و دیگر مراکز دست به دست هم داده اند تا این کار را انجام بدهندو ما هم همانطورکه تلاش کردیم تا شهرضا را شهر ملی کنیم پس باید مدافع وحافظ آن هم باشیم و برنامه ریزی کنیم برای حفظ آن و حفظ آن هم همان ترویج و گسترش آن است که به همین دلیل در فنی حرفه ای آموزشگاه راه اندازی کرده ایم و در دانشگاه آزاد رشته سفال وسرامیک راه اندازی شد و ضمنا برای ارائه این هنر دراداره میراث فرهنگی هم آموزشگاه داریم وبه دنبال گسترش و ترویج آن هم هستیم و امیدواریم روز به روز شاهد اشتغال زایی بیش تر این حرفه باشیم.

افراد شاغل درزمینه صنایع دستی چه تعدادی هستد؟

در سطح شهرستان فقط تعداد افراد بین ۵۰۰تا ۶۰۰ کارت اشتغال زایی به صورت انفرادی و گروهی داریم که به تولید صنایع دستی مشغولند و بیش تر از نیمی از آنها درزمینه سفال و سرامیک مشغولند البته این ۵۰درصد فقط شامل افراد فعال درکار گاه های سفالگری سطح شهرستان است که تعداد شاغلان دراین کارگاه ها از یک نفر تا ۳۰نفر هستند واین  کارت های اشتغالزایی فقط مخصوص افراد شاغل در کارگاه های سفال هست.

این درحالیست که تعداد زیادی به عنوان کارگر و هنرمند در این کارگاه هاو در این رشته مشغول هستندکه با افزودن این تعداد، آمار افراد فعال درزمینه سفالگری بیش تر از این خواهد شد.

علاوه بر سفال هنرمندان شهرضایی در چه رشته های دیگری ازصنایع دستی فعالیت دارند؟

ما رشته ها و رودوزی های سنتی را داریم که این رشته ها شامل ۱۰تا۱۱رشته هست که اگر به هنر های اصیل شهرضا بخواهیم اشاره کنیم از لحاظ اصالت و تعداد که هم در شهرضا و هم درشهرهای دیگرشاهد آن داریم می توان به معرق،چرم دوزی،چرم دوزی معرق،گلیم بافی، زیلو بافی و گیوه دوزی که محلی هستندو منبت کاری و تابلو نقاشی و سایررشته ها اشاره کنیم.

آیا بسترهای لازم برای توسعه صنایع دستی درشهرستان وجوددارد؟

ما خوشبختانه در زمینه صنایع دستی پتانسیل های خوبی در سطح شهرستان داریم که با برنامه ریزی هایی که در سطح شهرستان انجام شده تصمیم داریم آن ها را شناسایی کرده و به بانک اطلاعاتی خود بیافزاییم و علاوه بر افزودن آن ها در بانک اطلاعاتی از ان ها هم حمایت کنیم.

آیا به دنبال این هستید که شهرضا شهر جهانی سفال شود؟

صد در صد. اصلا به دنبال این قضیه بودیم ولی بابرنامه ریزی های انجام شده وبا توجه به شرایط باید اول در سطح ملی این نشان را دریافت می کردیم که این باهمت مسئولان انجام شد وتصمیم داریم با کمک مسئولان شهرستان این نشانه را به شهر جهانی انتقال دهیم.

آیا بسترهایی برای توسعه گردشگری شهرستان فراهم است؟

اکثر روستاهایمان جاذبه گردشگری دارند ، یک مورد که باید به آن اشاره کرد این است که در سطح کشورکه ما شهرضارا به عنوان شهر جهانی پیشنهاد دادیم روستا را هدف گردشگری در کشورمعرفی کردیم و حدود ۵۰۰تا۷۵۰ روستابه عنوان هدف گردشگری سطح کشور معرفی شده که از این میزان ۳ روستا از استان اصفهان معرفی شد که یکی از آن ها روستای اسفرجان شهرستان شهرضا بوده است و ما پی گیر هستیم که روستای هونجان که در نزدیکی اسفرجان هست را اضافه کنیم که این خودش در آمارملی و بین المللی می تواند یک هدف برای گردشگران باشد.

طی آماری که مدیر کل میراث فرهنگی اعلام کرده اند در یک ماه اخیر ما در صد زیادی را در مورد گردشگر داشته ایم مسلما وقتی که گردشگربه استان اصفهان می آید شهرضا هم بی نصیب نخواهد بوداگر به عنوان یک شهروند بتوانیم زیر ساخت های بیش تری انجام دهیم ما صد در صد سهم بیش تری خواهیم داشت با این که ما هر روز شاهد تعداد زیادی گردشگر هستیم بااین حال تلاش هایی هم صورت گرفته است .

تاکنون درزمینه گردشگری روستاها چه فعالیتی صورت گرفته؟

ما در روستا هم بحث بوم گردی را داریم که پرونده های خوبی در دست اقدام است که این ها اگر به نتیجه برسند توریست های خارجی هم مشتاق این بوم گردی ها هستنداین کارها و امثال این هارا اگر انجام بدهیم می توانیم به نتیجه برسیم.

آیا بسترهایی رابرای جذب بیشتر گردشگران فراهم کرده اید؟

ما برای این منظور کمیته زیر نظر این سازمان تشکیل داده ایم کمیته صنایع غذایی و کمیته گردشگری که این ها در غالب احیا هستند و مراحل ثبت را پی گیری می کنند این ها هنوز به ثبت نرسیده دارند فعالیت های خوبی رادر سطح شهرستان انجام می دهند و من میتوانم به عنوان مسئول میراث فرهنگی اعلام کنم که با این که چند ماهی است از فعالیت آن ها می گذرد بازوان خوبی برای سازمان بوده اندو ان شاالله با حمایت آن ها ما و همه بتوانیم بستر را برای جذب بیشتر گردشگر آماده کنیم

درمورد هنر زری بافی برای مخاطبان سینا خبر بگویبد.

یکی از هنرهای مظلوم واقع شده در سطح شهرستان هنر زری بافی است هنر زری بافی را خود بنده انجام می دهم هنر زری بافی را در سطح کشور تعداد انگشت شماری انجام می دهندکه خوشبختانه در سطح شهرستان هم توانستم ثبت یونسکورا برای خودم بگیرم یکی از مواد اولیه زری بافی نخ گلابتون هست که یک نفر در دنیا در استان اصفهان تولید می کند که متاسفانه چند سال پیش از دنیا رفته و بنده بر این شدم که دستگاهی بسازم که این نخ را تولید کندو دستگاه را ساختیم ودر جشنواره خوارزمی نشانه اختراع برتر را گرفتیم و باز تابش را در رسانه های  سطح کشور شاهد بودیم.

سخن پایانی شما بامخاطبان سیناخبر:

انتظار ما از مسئولان محترم شهرستان و استان و من خودم به عنوان یک هنرمندزری بافت این است که از ما حمایت کنند و نیروهایی را استخدام کنند که هنر زری بافی  آموزش بدهند نه به عنوان این که حقوق بدهند به عنوان این که آموزش بدهند بنده خود هم اعلام آمادگی می کنم تا بتوانم این هنر را در سطح شهر و کشور رونق دهم .

مصاحبه کننده: مرضیه باقرپور

لینک کوتاه : https://sinakhabar.ir/?p=2082

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.