• امروز : جمعه - ۲۵ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 14 June - 2024
17
مسئول ستادبازسازی عتبات عالیات درشهرضا:

با شرکت درنهضت پیاده روی اربعین، پیام کربلا را به گوش مردم دنیا می رسانیم

  • کد خبر : 2002
  • 17 اردیبهشت 1397 - 9:25
با شرکت درنهضت پیاده روی اربعین، پیام کربلا را به گوش مردم دنیا می رسانیم
مسئول ستادبازسازی عتبات عالیات سیناخبر- مسئول ستادبازسازی عتبات عالیات درشهرضا گفت: با شرکت درنهضت پیاده روی اربعین، پیام کربلا را به گوش مردم دنیا می رسانیم.

عشق و ارادت شیعیان جهان به ائمه اطهار(ع) را حدو مرزی نیست. هرچه دشمنان سعی در کم رنگ نشان دادن این عشق و ارادت داشته باشند کمتر موفق خواهند شد.بانگ بلندنهضتی که ازآغازتاریخ اسلام شروع و درسرزمین کربلاجاودانه شد همواره به گوش می رسد وگوش طاغوت وطاغوتیان هر زمان را کر می کند.

چندسالی است که عشق شیعه به سرور وسالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) نمودی جهانی یافته و با برگزاری پیاده روی اربعین پیام این نهضت به سرتاسر جهان صادرمی شود.این پیاده روی و مراسم عظیم هیچ گونه پشتوانه سیاسی ودولتی ازکشورهای مختلف جهان نداشته وفقط عشق واخلاص محبان وشیعیان آقاست که آن را زنده نگه داشته است.

ستادبازسازی عتبات عالیات که درهمه شهرهای کشورشعبه دارد اقدام به جمع آوری کمک های مردمی وساماندهی نذورات مردمی در این راه می کند.

دراین راستا مصاحبه ای با آقای محمدرضا رحمتی مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهرضا داشتیم که توجه شما مخاطبان عزیزسیناخبر رابه متن این مصاحبه جلب می کنم.

لطفا خودتان را معرفی کنید.

محمدرضا رحمتی هستم و از اواخرسال۹۶ مسئولیت ستادعتبات عالیات شهرضا را به عهده دارم.

آقای رحمتی ستادعتبات شهرضا ازچه سالی شروع به فعالیت کرده است؟

این ستاد درسال۹۵درشهرضا تاسیس شده اما فعالیت زیادی نداشت و اکنون درتلاش هستیم که به صورت فعال تری کارکنیم چون درسطح استان شهرستان های کوچک تر ازشهرضا وجود دارندکه در ایام اربعین تا۱۰موکب فعال برپا می کردند.

لطفا ازفعالیت های ستادعتبات برای ما بگویید.

فعالیت ستادعتبات در راستای بازسازی حرم ائمه در کشور عراق و درشهرهای کربلا، نجف، کاظمین وسامرا مثل ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا(س) درنجف اشرف وصحن حضرت زینب(س) در کربلا و کاشی کاری واجرای سنگ فرش صحن های حرم های مطهرهست.

درحال حاضرفعالیت جدید ستاد چیست؟

فعالیت جدیدی که دردست اجراست تعویض گنبدامام حسین (ع) است که قراربراین شده که با توجه به ساخت وسازهای انجام شده درسال های اخیرپیرامون حرم مطهر، ارتفاع گنبد۸متربلندترشود و این کاربدون برهم زدن ساختمان اصلی حرم و با مقاوم سازی زیرساخت های گنبد و ستون های نگهدارنده آن انجام شودکه برای این کارخرید میل گردهای شماره ۱۰ و۱۲ برای زیرسازی وپایه بندی گنبدمدنظراست که هم وطنان عزیزمی توانند در این امرسهیم باشند. برای این کار پس ازتعیین شماره حساب مردم می توانند با مراجعه به بانک های معرفی شده دفترچه های اقساطی همانند وام قرض الحسنه گرفته وبه صورت اقساطی کمک های خود را به شماره حساب ستاد واریزکنندکه تعداداقساط ومبلغ آن با نظرشخص معین می شود.

درسال های گذشته در شهرضا موکب برپاشده است؟

بله سال های گذشته درشهرمنظریه یک موکب فعال داشتیم و درشهرضا امسال برای اولین بار موکب شهدای شهرضا را فعال کردیم که آقای منصورگلابی پیگیر این کار و امور مربوط به اسکان وپذیرایی و غذای مسافران هستندو مردم می توانند با اهدای پتو و وسایل خواب، موادغذایی و ظروف توزیع غذا و وسایل وامکانات پزشکی به برپایی این موکب کمک کنند.

به جز مراسم پیاده روی، موکب ها فعالیت دیگری هم داشته اند؟

بله درسال گذشته با توجه به وقوع زلزله در کرمانشاه موکب هایی که درراه بازگشت ازکربلا بودنددراستان های غربی کشورتوقف کرده و به کمک هم وطنان زلزله زده شتافتند و با اقدام به پخت وتوزیع غذای گرم، اسکان اولیه زلزله زدگان و رسیدگی به افراد مسن وکسانی که خانواده خود را ازدست داده بودندکمک زیادی به زلزله زدگان کردند.

همچنین درمراسم های مذهبی وجشن هایی که به مناسبت اعیادگرفته می شودموکب ها می تواننددرراستای سازماندهی، رعایت نکات بهداشتی و امنیتی وحل مشکل ترافیک در شلوغی این مراسم ها فعالیت کنند.

ستادچه کمک هایی ازمردم دریافت می کند؟

برپایی موکب ها هیچ گونه وابستگی به هیچ نهاددولتی ندارد و درهمه موارد ازنذورات مردمی استفاده می شودو هرکس می توانددرحد توان خود کمک کند.

برای دریافت کمک های نقدی قراربراین شده که حساب های بانکی دربانک های متصل به شبکه شتاب ایجاد و درنمازجمعه و جلسات مذهبی به مردم معرفی شود.

همچنین کمک های غیرنقدی مانندزیورآلات ومسکوکات طلا هم دریافت می شودکه برای این امرستادخواهران وبرادران تشکیل شده که در مکان هایی مثل نمازجمعه و هیئت های مذهبی به روشنگری ورفع ابهامات مردم در مورد نحوه استفاده ستاد از این نذورات خواهند پرداخت.

کمک های جنسی مثل برنج، حبوبات وگوشت هم به هرمیزان دریافت می شود و محدودیتی ازلحاظ کم یا زیادبودن مقداراجناس وجودندارد وهر کس به اندازه توان ونذر خودمی توانددر این کارخیرسهیم باشد.

اجناس قابل تبدیل هم پس ازدریافت به موارد مورد نیازتبدیل شده ومورداستفاده قرار می گیرند.

همچنین واقفان وکسانی که قصد وقف زمین یا ساختمانی را دارندمی توانندنیت وقف خویش را کمک به بازسازی عتبات عالیات قراردهندتا درآمد وقفیات ایشان صرف هزینه روشنایی یاآب رسانی حرم های شریف و یا پذیرایی از مسافران شود.

مردم شهرضا درسال های گذشته تا چه میزان به برپایی موکب ها کمک کردند؟

کمک های بسیارخوبی ازمردم دریافت کرده ایم که به عنوان مثال خانمی ازسادات شهرضا مبلغی حدود۷۰ میلیون تومان کمک نقدی داشته و رانندگان ترمینال کامیونداران شهرضا اعلام آمادگی کرده اندتا اقلام موردنیازموکب ها رابه صورت رایگان تاکربلا حمل کنند. یک نفراعلام آمادگی کرده تا ۳هزارظرف غذا به صورت امانی برای پذیرایی ازمسافران دراختیارموکب بگذارد وکمک های نقدی وغیرنقدی خرد وکلان زیادی داشته ایم که همگی به عشق اباعبدالله الحسین(ع) وبدون هیچ گونه چشمداشت مادی صورت گرفته است.

پیشنهادشمابرای کمک هرچه بیشترازطرف مردم به ستادچیست؟

ما بحث بافت قالی برای صحن حضرت زهرا(س) درنجف اشرف را داریم که باید قالی هایی با نقشه مشخص بافته شود وبا توجه به اینکه شهرضا ازجمله شهرستان های استان است که هنرقالی بافی درآن ریشه دیرینه دارد ازمردم به ویژه بانوان تقاضا می کنیم که برای بافت قالی پیش قدم شوند.

برای انجام این کار متقاضیان می توانند یک مکان مناسب برای برپایی دارقالی به ما معرفی کنندتاتمام لوازم و موادموردنیازازطرف ستادتامین وکاربافت زیرنظرناظران بافت ستاد شروع شود.بانوان وکارگاه های قالی بافی شهرضا وروستاهای اطراف که مایل به شرکت دراین طرح هستندمی توانندبا مراجعه به ستاد دراین کار ارزشمندسهیم شوند.

مکان ستادعتبات درشهرضا کجاست؟

دفترستاد دربلوار پاسداران، اول خیابان ثارالله، ساختمان کانون بازنشستگان نیروهای مسلح واقع است وشماره تلفن دفترهم ۵۳۵۱۴۸۸۸ می باشد.

حرف آخرشمابامخاطبان سیناخبر؟

ما به عنوان خادمان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نزدمردم هستیم و امیدوارم که مردم هرچه درتوان دارندبرای برپایی باشکوه مراسم پیاده روی اربعین تلاش کنند چون این حرکت یک حرکت همه جانبه است وبا این کارمی توانیم پیام همراهی وپیروی خودازائمه(ع) رابه جهان صادرکنیم وبه همه ملت های جهان نشان دهیم که برخلاف تبلیغات دشمنان ماطرفدارخشونت وجنگ نیستیم وفقط ازحق مظلومان دفاع می کنیم. ما امنیت وآرامش امروزکشورمان رامدیون رزمندگانی که درجنگ تحمیلی به شهادت رسیدندهستیم و درحال حاضرهم شهدای مدافع حرم ادامه دهنده راه آن عزیزان هستند.ماهم با شرکت درنهضت پیاده روی اربعین می توانیم پیام عاشورا را به گوش مردم دنیا برسانیم واین کار با کمک های هرچندکوچک ما دراین راه محقق می شود.

لینک کوتاه : https://sinakhabar.ir/?p=2002

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.