کد خبر : 239730 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Nov 29 2021 11:18AM - 1400/09/08
0 نفر 0 نفر

طرح آزمایشیPNT گندم در منطقه دشت پرزان شهرضا اجرا شد

سیناخبر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا گفت: طرح آزمایشیPNT گندم با حضور کارشناس مسئول حفظ نباتات مدیریت در دو دهم هکتار در منطقه دشت پرزان اجرا شد.

طرح آزمایشیPNT گندم در منطقه دشت پرزان شهرضا اجرا شد

به گزارش روز دوشنبه سیناخبر امیر صفرپور افزود: نقشه آزمایشی طرح به صورت شاهد،کود ماکرو،کود ماکرو به همراه بذرمال و کود ماکرو به همراه بذر مال و اسید هیومیک میباشد.

صفرپور بیان داشت: رقم کشت شده گندم سیوند، آبیاری مزرعه به صورت تیپ و تناوب مزرعه به صورت کنجد-گندم می باشد.  

وی اظهار داشت: طرح آزمایشی PNT گندم شامل تیمارهای شاهد و بذرمال نیز در سطح هشت دهم هکتار با شرایط مشابه با طرح مذکور در این مزرعه اجرا شد.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شهرضا

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang