کد خبر : 228630 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Jan 21 2021 11:15AM - 1399/11/02
0 نفر 0 نفر

باغ6هکتاری بادام در منطقه نهضت آبادشهرضا احداث می شود

سیناخبر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا گفت: از پروژه توسعه۶ هکتاری درخت بادام درمنطقه نهضت آباد بازدیدشد.

باغ6هکتاری بادام در منطقه نهضت آبادشهرضا احداث می شود

به گزارش روز پنجشنبه سیناخبر رضا باقری افزود: پروژه مذکور با کاشت۴ هزارنهال بادام ازارقام تجاری تونو، سوپر نوآو رقم فرانسیس برروی پایه رویشی Gf677عاری ازویروس و دارای لیبل آبی گواهی شده و اصالت سلامت آغازشده است.

باقری بیان داشت: پایه رویشی این ارقام دارای  مقاومت به خشکی و سازگار به خاک های آهکی بوده و خود ارقام نیز به علت دیرگل بودن و مقاومت به سرمازدگی، پیش بینی تولید به میزان   5 و نیم تا ۶تن محصول بادام در هرهکتار درصورت مدیریت صحیح مزرعه ای میسرمی نماید.

وی گفت: ازآنجایی که سرمازدگی نابهنگام بهاره یکی ازمشکلات اساسی ارقام محلی و باغات بادام شهرستان و منطقه است، لذاجایگزینی ارقام محلی با این ارقام و تغییرالگوی کشت وتوزیع نهال و پیوندک بادام بین باغ داران م یتواند یکی از راهکارهای اساسی مبارزه با خسارت سرمازدگی بهاره  و اقتصادی کردن این محصول درمنطقه باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا افزود: دراین بازدیدمشکلات و موانع و نگرانی های نگهداری باغ توسط بهره بردار بیان و مقررشدپیگیری های لازم انجام شود.

باقری از بازدید مزرعه جو مالتینگ در مزرعه قاسم آباد خبرداد و افزود: سطح زیر کشت جو در این مزرعه جمعاً ۱۰هکتار بوده که ۷هکتار به صورت آبیاری تیپ و۳ هکتار به صورت  آبیاری غرقابی می باشد.

وی اظهار داشت: مزرعه دارای تراکم و سطح سبز مطلوبی و علفهای هرز پهن برگ در مراحل ابتدایی رشد می باشندکه توصیه های لازم در رابطه با مدیریت مزرعه در مرحله داشت ارائه شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با اشاره به بازدید از مزارع کشت کلزا در منطقه پرزان گفت: در این بازدید دراکثر مزارع علایم سرمازدگی و تنش سرمایی روی برگها به علت استمرار شب های سرد  مشاهده شد و این در حالیست مزارعی که با رعایت تاریخ کشت توانسته اند سیستم ریشه ای خود را توسعه دهند و نقاط رشدی توسط برگها پوشیده شده، دچار خسارت کمتری ‌شده اند.

باقری گفت: توصیه های لازم در راستای رعایت نیاز آبی و زمان آبیاری نیز به بهره برداران اعلام و مقرر شد پیگیری های لازم درخصوص بازدید و برآوردخسارتهای احتمالی توسط کارشناسان و ارزیابان صندوق بیمه محصولات کشاورزی در مزارع تحت پوشش بیمه در اسرع وقت انجام پذیرد.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شهرضا

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang