کد خبر : 197257 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Feb 22 2020 8:02AM - 1398/12/03
1 نفر 0 نفر

نتایج رسمی انتخابات مجلس در شهرستان های شهرضا و دهاقان اعلام شد

سیناخبر- نتایج رسمی انتخابات مجلس در شهرستان های شهرضا و دهاقان اعلام شد.

نتایج رسمی انتخابات مجلس در شهرستان های شهرضا و دهاقان اعلام شد

به گزارش سیناخبر بر اساس فرم شماره 78 آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان نتایج شمارش آرا به شرح زیر است:

سمیه محمودی با 20542 رأی نفر اول و راه یافته به مجلس یازدهم

فضل الله کفیل با 13922 رأی نفر دوم

محمدحسین صادقی با 7649 رأی نفر سوم

تعداد آرای سایر کاندیداها به شرح زیر است:

حبیب الله بهرامی 4282 رأی

مسعود رحمتی 3296 رأی

سید علی حجازی دهاقانی 1705 رأی

سعید آقاسی 1524 رأی

مصطفی کافی 1394 رأی

محمدرضا آقاجانیان 943 رأی

سمیه کرمی 923 رأی

مهدی احمدی 756 رأی

یعقوب حمیدی 285 رأی

محمدعلی ضیایی 276 رأی

علی شمسبگی 199 رأی

باقرابراهیمی 196 رأی

علی اصغر آقالر 99 رأی

از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان شهرضا برای قبول شکایات آماده است.

در ضمن به استنادتبصره های 1 و2 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن( در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

 

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang