کد خبر : 133989 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Aug 14 2018 10:33AM - 2018/08/14
0 نفر 0 نفر

آفرين بر خاک پاک شهرضا

سیناخبر- مي سزد گر ميکنم اين ادعا / آفرين بر خاک پاک شهرضا.

آفرين بر خاک پاک شهرضا

مي سزد گر ميکنم اين ادعا                                       آفرين بر خاک پاک شهرضا

اين زمين بايد ز خود پاکم کند                                  واي اگر خاک دگر خاکم کند

شهر من هم شاعر ديوانه داشت                              هم الهي تالي فرزانه داشت

هر کجا عاقل بود ديوانه نيست                                الفت ديوانه با فرزانه نيست

خود نه چون گل در جواني سوختم                          از حکيم اسدالله اين آموختم

آن که هر گه حال شعرش داد دست                            کوزه زهد ريايي را شکست

پا قلندورش به نام و ننگ زد                              شيشه انديشه را بر سنگ زد

حافظانه بس که ميگويد سخن                                   در گمان افتند خلق انجمن

مستي آور چون شراب خانگي                            اي عجب زآن عقل و آن ديوانگي

گفت از پيمانه کي يابد مدد                                هر لبي گل بوسه بر پايي نزد

شعر از استاد پریش

                                           

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang