کد خبر : 103033 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Apr 17 2018 8:27AM - 2018/04/17
0 نفر 0 نفر

ایجاد اشتغال با حذف خام فروشی از معادن سمیرم

سیناخبر- رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سمیرم گفت: پیگیری های لازم برای کاهش خام فروشی و افزایش اشتغال جوانان شهرستان و درآمدزایی بیشتر انجام شده است.

ایجاد اشتغال با حذف خام فروشی از معادن سمیرم

به گزارش سیناخبر اردشیر نوابی با اشاره به پتانسیل های بالای معدنی در شهرستان سمیرم اظهار کرد: پیگیری های لازم برای کاهش خام فروشی و افزایش اشتغال جوانان شهرستان و درآمدزایی بیشتر انجام شده است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سمیرم تصریح  کرد: معدن خاک نسوز سمیرم و معادن سنگ از مهمترین پتانسیل های شهرستان سمیرم بوده که برای کاهش خام فروشی، فرآوری محصول و ایجاد اشتغال و درآمد در شهرستان پیگیری هایی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری نماینده، فرماندار و مدیرعامل شرکت خاک نسوز شهرستان سمیرم مراحل اداری احداث کارخانه خاک نسوز در کنار این معدن انجام شده است.

نوابی از پیگیری برای احداث کارخانه سنگ بری در شهرستان سمیرم خبر داد و گفت: با توجه به وجود معادن مناسب در این شهرستان مراحل اداری احداث کارخانه سنگ بری در حال اجراست.

 شرکت خاک نسوز سمیرم تولید کننده مرغوب ترین خاک نسوز فرآوری و دانه بندی شده برای مصرف در ساخت آجرهای نسوز شاموتی، انواع جرمها و ملاتها و همچنین از خاک قرمز نسوز شهرستان برای ساخت آجرهای شومینه و نما استفاده می شود.

ﺧﺎک ﻧﺴﻮز ﺳﻤﯿﺮم تاکنون به صورت ﺧﺎم و ﮐﻠﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ می شد که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﻨﺮاﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﺴﻮز ﺷﺎﻣﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ شود./ ایمنا

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang