ورزشی
اتومبیل ران شهرضایی نائب قهرمان مسابقات اتومبیل رانی چندجانبه کشوری شد

اتومبیل ران شهرضایی نائب قهرمان مسابقات اتومبیل رانی چندجانبه کشوری شد

سیناخبر- عبدالعلی امیری اتومبیلران شهرضایی عنوان نائب قهرمانی مسابقات اتومبیلرانی (درگ) چندجانبه کشوری را دریافت کرد.

1397/05/23
نظرات 0 دیدگاه
مسابقات تکواندو قهرمانی شهرضا برگزارشد

مسابقات تکواندو قهرمانی شهرضا برگزارشد

سیناخبر- رییس هیئت تکواندو شهرضا گفت: مسابقات تکواندو قهرمانی شهرستان در دو بخش بانوان و آقایان برگزارشد.

1397/05/21
نظرات 0 دیدگاه
مسابقات لیگ تکواندو خردسالان منطقه ۵ کشور به میزبانی شهرضا برگزار شد

مسابقات لیگ تکواندو خردسالان منطقه ۵ کشور به میزبانی شهرضا برگزار شد

سیناخبر-مسابقات لیگ تکواندو خردسالان منطقه ۵ کشور به میزبانی شهرضا برگزار شد.

1397/05/17
نظرات 0 دیدگاه
مسابقات شنای منطقه ای دختران استان اصفهان به میزبانی شهرضا برگزار شد

مسابقات شنای منطقه ای دختران استان اصفهان به میزبانی شهرضا برگزار شد

سیناخبر- رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان شهرضا گفت: دختران شناگر شهرضا در رقابت های منطقه دو استان اصفهان 13 مدال رنگارنگ کسب کردند.

1397/05/15
نظرات 0 دیدگاه
نوجوان شهرضایی به ارودی وزنه برداری کشور راه یافت

نوجوان شهرضایی به ارودی وزنه برداری کشور راه یافت

سیناخبر- رییس هیئت وزنه برداری شهرستان شهرضا گفت: سینا سارمی نوجوان توانمند شهرضایی به ارودی نخبه پروری و استعدادهای درخشان وزنه برداری کشور راه یافت.

1397/05/15
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang