ورزشی
مسابقات مچ اندازی دانشگاه شهرضا برگزارشد

مسابقات مچ اندازی دانشگاه شهرضا برگزارشد

سیناخبر- مسابقات مچ اندازی دانشگاه به مناسبت جشنواره پاییزی مسابقات ورزشی برگزار شد.

1397/09/19
نظرات 0 دیدگاه
نوجوان شهرضایی در پیکارهای کشتی آزاد استان برنز گرفت

نوجوان شهرضایی در پیکارهای کشتی آزاد استان برنز گرفت

سیناخبر- نوجوان شهرضایی در پیکارهای کشتی آزاد استان برنز گرفت.

1397/09/19
نظرات 0 دیدگاه
فوتبال شهرضا با مشکلات مالی زیادی روبروست

فوتبال شهرضا با مشکلات مالی زیادی روبروست

سیناخبر- رییس هیئت فوتبال شهرضا گفت: این هیأت در راستای تحقق برنامه های خود با تنگناهای مالی عدیده ای مواجه است به طوری که عدم حمایت روند فعالیت این هیأت را در آینده تحت تأثیر قرار می دهد.

1397/09/18
نظرات 0 دیدگاه
نوجوان شهرضایی در رقابت های جودوی استان قهرمان شد

نوجوان شهرضایی در رقابت های جودوی استان قهرمان شد

سیناخبر- امیرحسین شیرازی جودوکار خوش آتیه شهرضایی در رقابت های جودوی استان قهرمان شد.

1397/09/15
نظرات 0 دیدگاه
جودوکار شهرضایی بر سکوی سوم رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان ایستاد

جودوکار شهرضایی بر سکوی سوم رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان ایستاد

سیناخبر- جودوکار شهرضایی بر سکوی سوم رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان ایستاد.

1397/09/14
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang