کد خبر : 92565 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Feb 8 2018 9:09AM - 2018/02/08
0 نفر 1 نفر

مرحوم استادعلی خدادادی تنها فیلم بردارفعالیتهای انقلابی مردم شهرضابود

سیناخبر- مرحوم استادعلی خدادادی تنها کسی بودکه به فیلم برداری ازفعالیتهای انقلابی مردم شهرضا همت گماشت .

مرحوم استادعلی خدادادی تنها فیلم بردارفعالیتهای انقلابی مردم شهرضابود

به گزارش سیناخبراستادخدادادی بابه تصویر کشیدن تاریخ انقلاب شهرضا خاطرات آن رابرای همیشه ماندگارکرد.

شهرضااولین شهری درکشور بودکه مجسمه رضاشاه را در19آذر57سرنگون کرد.

مرحوم علی خدادادی درآن زمان جوانی 32ساله بودکه سرنگونی مجسمه رضاشاه رادرشهرضا به تصویرکشید.

اوجسورانه درتمام صحنه های انقلاب حضوری فعال داشت.

امیرحسین خدادادی فرزندمرحوم علی خدادادی دراین باره گفت: پدرم ازدوران نوجوانی علاقه زیادی به هنرعکاسی ، فیلمبرداری ونقاشی داشت ودرسال52 یک دوربین فیلم برداری از آلمان خرید وتمام اتفاقات شهرضا دردوران انقلاب وبعدازآن رابه صورت صامت به تصویرکشید.

مطهرمطهری عکاس انقلاب گفت: یک روز درمیدان مدرس آقای رهنمایی درحال سخنرانی بودوآقای خدادادی فیلمبرداری می کرد و من نیز سریع دوربین راآماده کرده وعکس گرفتم.

فضل الله اقتداری فر ازفعالان دوران انقلاب اسلامی می گوید: بنده ازطرف شهیدهمت مسئول شعاردادن بودم و در یکی از تظاهرات ها استادخدادادی دوربین را به دیگری داده و به من گفت که امروز من می خواهم شعاربدهم .

اصغرملجایی یکی دیگرازفعالان راهپیماییها بیان داشت: روبروی تکیه اولیای شهرضاپایگاه ایست وبازرسی داشتیم واستادخدادادی هم حضورداشت وفیلم برداری می کرد.

مرحوم استادعلی خدادادی پس ازانقلاب هم باخلق قالیچه بوستان به عنوان شاهکارهنری شگفتی وبهجت همه اهل ذوق رابرانگیخت تاجایی که مقام معظم رهبری(مدظله) پس ازبازدیدآن در تقریضی آورده اند: آنچه شمادراین قطعات هنری فاخر نواخته ایدهم هنراست وهم تاریخ وآمیزه این دو بس ارجمند است.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات

آقاخانی

2018/02/09

سلام الحق والانصاف استادخدادادی درهمه زمینه ها مایه مباهات وافتخار شهرضا بودند.

Designed and Powerd by Afrang