کد خبر : 228768 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Feb 22 2021 10:54AM - 1399/12/04
0 نفر 0 نفر

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

سیناخبر- تفالی بر دیوان حافظ شیرازی.

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

زان باده که در میکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک

جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

دلدار که گفتا به توام دل نگران است

گو می‌رسم اینک به سلامت نگران باش

خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش

ای درج محبت به همان مهر و نشان باش

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند

ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

حافظ که هوس می‌کندش جام جهان بین

گو در نظر آصف جمشید مکان باش

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang