کد خبر : 197128 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Jan 27 2020 10:08AM - 1398/11/07
0 نفر 0 نفر

حکایت راه حل بهلول برای پرداخت پول بخار

سیناخبر- حکایت راه حل بهلول برای پرداخت پول بخار.

حکایت راه حل بهلول برای پرداخت پول بخار

یک روز عربی از بازار عبور می کرد که چشمش به دکان خوراک پزی افتاد از بخاری که از سر دیگ بلند می‌شد خوشش آمد تکه نانی که داشت بر سر آن می گرفت و می‌خورد.

هنگام رفتن صاحب دکان گفت : تو از بخار دیگ من استفاده کردی و باید پولش را بدهی.

مردم جمع شدند. مرد بیچاره که از همه جا عاجز بود بهلول را دید که از آنجا می گذشت. از بهلول درخواست قضاوت کرد. بهلول به آشپز گفت: آیا این مرد از غذای تو خورده است؟

آشپز گفت: نه ولی از بوی آن استفاده کرده است. بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به آشپز نشان داد و به زمین ریخت وگفت: ای آشپز صدای پول را تحویل بگیر.

آشپز با کمال تحیر گفت: این چه طرز پول دادن است؟

بهلول گفت: مطابق عدالت است کسی که بوی غذا را بفروشد در عوض باید صدای پول دریافت کند.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang