کد خبر : 144188 دسته : دینی ومذهبی
تاریخ انتشار : Sep 10 2018 10:09AM - 2018/09/10
0 نفر 0 نفر

دلنوشته:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

سیناخبر – دوباره خیمه های عزا برپا شد.

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

محرم می رسد و دل هوای حرم می کند. هوای ایوان منزل یار و سخن زرنوشت جد بزرگوارش که " حسین منی و انا من حسین".

آقا دلمان در بین الحرمین جامانده. می شود بار دیگر فرا بخوانی تا این بار هم خاک راه بین الحرمین را توتیای چشمان کنیم؟

از خیابان های شهر که بگذری خیمه های محرم بر پا شده و این تنها خیمه عزایی است که دیدنش آزاد دهنده نیست.

خیمه عزای محرم، تسکین دل است. گویی در جانت نقش بسته لزوم وجود این خیمه ها. مگرمی شود نباشد؟

مگر می شود حسینیه ها بسته بماند؟

باید مانند نوروز تدارک ببینی اما این بار تدارک عزا.

لباست پیراهن مشکی حسین، زینت لباس سنجاق های " یا حسین" و " یا عباس".

سبزه ات پرچم سبز و بیرق هیئت های عزا.

آری محرم شروع است. نه تنها شروع سال قمری بلکه کربلا شروع دوباره انسانیت است. زنده شدن و زنده ماندن حریت و آزادگی است.

ندای " هل من ناصر" از دورادور تاریخ به گوش می رسد.

خونی که در سرزمین کربلا به خاک ریخته شد خونخواه می طلبد.

" این الطالب بدم المقتول بکربلا".

کجاست خونخواه شهید کربلا؟

کجایی آقای ما؟

و کربلا درس عبرت است برای شیعه که نگذارد بار دیگر ندای "هل من معین" بی جواب بماند.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang