کد خبر : 103024 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Apr 15 2018 1:17PM - 2018/04/15
0 نفر 0 نفر

طرح تولیدانرژی پاک توسط مشترکان برق درشهرضا اجراشد

سیناخبر- مدیرامور برق شهرستان شهرضا از اجرای طرح تولیدانرژی پاک توسط مشترکان برق درشهرضا خبرداد وافزود: درطرح نیروگاه های خورشیدی مقیاس کوچک، هر مشترک می تواند انرژی الکتریکی یا برق را از طریق سیستم فتو ولتاییک تولید و با قیمت هر کیلو وات ساعت ۷۰۰ ،تا۸۰۰تومان به شرکت توزیع برق به فروش برساند .

طرح تولیدانرژی پاک توسط مشترکان برق درشهرضا اجراشد

به گزارش سیناخبرمجتبی باقی تصریح کرد: به ازای هر کیلو وات تولید برق ۵ میلیون تومان هزینه و ۱۲  متر مربع فضا نیاز است یعنی برای تولید 5کیلووات برق روی پشت بام منازل حدود60مترمربع فضا وبین 25تا30 میلیون تومان سرمایه گزاری نیاز است و ماهیانه 600تا700هزارتومان به مشترک پرداخت می شود.

باقی افزود: این طرح باتوجه به ظرفیت کنتورهای مشترکان ومساحت خانه ها درتمام منازل قابل اجراست.

وی اظهارداشت: قرارداد خرید برق از مشترک به صورت تضمینی 20 ساله بوده ومدت برگشت سرمایه این طرح ۴سال  و۱۶ سال ما بقی قرارداد سود متقاضی است .

باقی جلوگیری از استفاده سوخت های فسیلی برای تولید برق، جلوگیری از آلودگی هوا به علت عدم استفاده از سوخت فسیلی ، جلو گیری از احداث نیرو گاه های بزرگ با هزینه های بالاو سرمایه گذاری مشترکان در امر تولید انرژی الکتریکی و سود تضمینی را از مزیت های اجرای این طرح در شهرضا برشمرد.

مدیرامور برق شهرستان شهرضا گفت : دریک سال گذشته 17مشترک برق درشهرضا قراردادهای تولیدانرژی های خورشیدی رابا اموربرق شهرضا امضاکردند و  30درصداین پروژه ها عملیاتی شده است.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang