تولید مواد اولیه دستکش های لاتکس
1400/08/30
خبر گزاری
0 نفر

کارخانه دانش بنیان در شهرضا در تولید مواد اولیه دستکش های لاتکس NBR به خودکفایی رسید.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang