از حرم امامزاده شاهرضا(ع) تا حرم امام رضا(ع)
1400/07/19
خبر گزاری
0 نفر

مردم شهرستان شهرضا وقت دلتنگی با پای دل از حرم امامزاده شاهرضا(ع) تا حرم برادرش امام رضا(ع) می روند.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang