افتتاح تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی رازی شهرضا
1400/04/19
خبر گزاری
0 نفر

با حضور معاون وزیر صمت و رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور، اولین تصفیه خانه فاضلاب در شهرک های صنعتی کشور در شهرضا به بهره برداری رسید.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang