سفر استاندار به شهرضا و افتتاح طرحهای عمرانی در شهرضا و منظریه
1400/04/17
خبر گزاری
0 نفر

در سفر استاندار به شهرضا 6 طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در شهرضا و منظریه به بهره برداری رسید.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang