انتخابات 1400 در شهرضا
1400/03/26
خبر گزاری
0 نفر

مطالبات مردم شهرضا از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

Designed and Powerd by Afrang