سفر یک روزه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به شهرضا و رسیدگی به مشکلات معلولان
1399/11/07
خبر گزاری
0 نفر

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سفری یک روزه به شهرضا آمد و مشکلات معلولان شهرضایی را از نزدیک شنید.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang