از 220قهرمان و خیّر ورزشی شهرستان شهرضا تجلیل شد
2018/08/02
مدیر سایت
0 نفر

با حضور معاون وزیر ورزش وجوانان از 220قهرمان و خیّر ورزشی شهرستان شهرضا تجلیل شد در همایشی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و بیش از400ورزشکار، از 220قهرمان و خیّر ورزشی شهرستان شهرضا تجلیل شد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang