مسابقات کشوری شطرنج رده سنی زیر12 و 14 سال در شهرضا برگزار شد
1396/06/22
علیرضا سعادتی
0 نفر

این مسابقات به مدت یک هفته در شهرضا پیگری شد که در نهایت تیم های برتر مشخص شدند.

Designed and Powerd by Afrang