مهمان ما
بهترین و ضربتی ترین روش برای مبارزه باآفت کرم گلوگاه انار استفاده ازکاور است

درحال حاضر

بهترین و ضربتی ترین روش برای مبارزه باآفت کرم گلوگاه انار استفاده ازکاور است

سیناخبر-رئیس شرکت یاقوت انارستان شهرضا گفت: درحال حاضر بهترین و ضربتی ترین روش برای مبارزه باآفت کرم گلوگاه انار استفاده ازکاور است.

1396/06/16 نظرات 0 دیدگاه
افزایش رضایت مندی، اولویت اول اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرضااست

رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرضا:

افزایش رضایت مندی، اولویت اول اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرضااست

سیناخبر- رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرضا گفت:اافزایش رضایت مندی، اولویت اول اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرضاست.

1396/05/07 نظرات 0 دیدگاه
اعتماد مردم بهترین سرمایه شهرداری شهرضا است

شهردارشهرضا:

اعتماد مردم بهترین سرمایه شهرداری شهرضا است

سینا خبر- شهردار شهرضا گفت: اعتماد مردم، بهترین سرمایه شهرداری شهرضا است.

1396/04/24 نظرات 1 دیدگاه
از مردم خوب شهرم می خواهم از ظروف سفالی شهرضا استفاده کنند

از مردم خوب شهرم می خواهم از ظروف سفالی شهرضا استفاده کنند

سیناخبر- نوجوان محقق شهرضایی گفت:از مردم خوب شهرم می خواهم از ظروف سفالی شهرضا استفاده کنند.

1396/04/13 نظرات 0 دیدگاه
باقلم دوست باشید.

آقای شیرین زاد:

باقلم دوست باشید.

باقلم دوست باشید.

1396/03/06 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang