مهمان ما
35عنوان کتاب از نویسندگان روستای اسفرجان در گنجینه کتب شهرضا نگه داری می شود

نویسنده کتاب اسفرجان درگذر ایام

35عنوان کتاب از نویسندگان روستای اسفرجان در گنجینه کتب شهرضا نگه داری می شود

سیناخبر- نویسنده کتاب اسفرجان درگذر ایام گفت: 35عنوان کتاب از نویسندگان روستای اسفرجان در گنجینه کتب کتابخانه علامه طباطبایی شهرضا نگه داری می شود.

1397/11/25 نظرات 0 دیدگاه
طرح مجریان ذیصلاح در شهرضا اجرا شد

رییس نظام مهندسی شهرضا:

طرح مجریان ذیصلاح در شهرضا اجرا شد

سیناخبر- رییس نظام مهندسی شهرضا گفت: طرح مجریان ذیصلاح در شهرضا اجرایی شد.

1397/11/14 نظرات 0 دیدگاه
درمان های خانگی زنان شهرضا از بسیاری نسخه های پزشکی بهتر بود

نویسنده کتاب " زنان دیروز دیارمن":

درمان های خانگی زنان شهرضا از بسیاری نسخه های پزشکی بهتر بود

سیناخبر- نویسنده کتاب " زنان دیروز دیارمن" گفت: هدف از تالیف این کتاب تبدیل بخشی از فرهنگ شفاهی شهرضا به اثری مکتوب و ماندگار است.

1397/11/03 نظرات 0 دیدگاه
ورزش و پرورش جسم و روح بهترین همراه و شریک در زندگی انسان است

رییس آکادمی تخصصی پرورش اندام ماهان:

ورزش و پرورش جسم و روح بهترین همراه و شریک در زندگی انسان است

سیناخبر- رییس آکادمی تخصصی پرورش اندام ماهان گفت: ورزش و پرورش جسم و روح بهترین همراه و شریک در زندگی انسان است.

1397/10/04 نظرات 0 دیدگاه
بانوی پژوهشگر شهرضایی به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری معرفی شد

بانوی پژوهشگر شهرضایی به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری معرفی شد

سیناخبر- عارفه عرفان با کسب 124 امتیاز پژوهشی به عنوان پژوهشگر برجسته انتخاب شد.

1397/09/27 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang