مهمان ما
هنر، زندگی هنرمند را متعادل و منظم می کند

هنر، زندگی هنرمند را متعادل و منظم می کند

سیناخبر- استاد محمدرضا طیاریی گفت: چون در هنر نظم و تعادل حرف اول را می زند، زندگی هنرمند را هم متعادل و منظم می کند.

1400/03/23 نظرات 0 دیدگاه
مجموعه عکس رزمندگان شهرضایی در استان بی نظیر است

مجموعه عکس رزمندگان شهرضایی در استان بی نظیر است

سیناخبر- مسئول کمیته ثبت و ضبط خاطرات دفاع مقدس شهرستان شهرضا گفت:30 هزار عکس از رزمندگان جمع آوری شده که در استان مجموعه ای بی نظیر است.

1400/02/19 نظرات 0 دیدگاه
تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است

با قهرمانان

تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است

سیناخبر- قهرمان جودوی جهان گفت: تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است.

1399/09/17 نظرات 0 دیدگاه
گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است

با قهرمانان

گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است

سیناخبر- گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است. در این مصاحبه با این رشته بیشتر آشنا خواهید شد.

1399/11/07 نظرات 0 دیدگاه
شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

با قهرمانان

شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

سینا خبر- قهرمان جودوی ایران گفت: رسیدن به موفقیت مسلماً یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. پس حتماً فکر یک شبه ره صد ساله رفتن را از سر خود بیرون کنید.

1399/08/11 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang