درباره شهرضا
معرفی شهرستان شهرضا

معرفی شهرستان شهرضا

سیناخبر- شهرضا از جمله شهرهای قدیمی منطقه اصفهان است که بررسی های تاریخی نشان می دهد این مکان قبل از ورود لشگریان اسلام آباد بوده است.

1396/04/08 نظرات 0 دیدگاه
سخاوتی از جنس رمضان

نگاهی به آداب ورسوم مردم شهرضا درماه مبارک رمضان

سخاوتی از جنس رمضان

سیناخبر- اطعام دیگران به طبقه پهلوانان محدود نماند و به مرور زمان به عنوان عملی که نشان از سخاوت افراد داشت در بین سایر افراد نیز مرسوم شد، از آنجا که سخاوت و بخشش و افطار روزه داران نیز دو دستور دینی محسوب می شدند، اطعام دیگران در ماه رمضان به عنوان آیینی ویژه این ماه، رواج یافت.

1396/03/22 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang