گردشگری
کاروانسرای ملک

گردشگری:

کاروانسرای ملک

سیناخبر-کاروانسرای ملک از بناهای تاریخی دوره ی صفویه در شمال شهرستان شهرضا در جوار امامزاده شاهرضا بنا شده است.

1397/04/07 نظرات 0 دیدگاه
مسجد حاج هادی

گردشگری:

مسجد حاج هادی

سیناخبر- مسجد حاج هادی مسجدی است قاجاری که قدمت آن به استناد تاریخ سنگاب مسجد به سال 1284 هجری قمری مقارن با دوران سلطنت مظفر الدین شاه قاجار می رسد.

1397/03/31 نظرات 0 دیدگاه
مسجدخان شهرضا

گردشگری:

مسجدخان شهرضا

سیناخبر- مسجدخان شهرضا.

1397/03/24 نظرات 0 دیدگاه
عصارخانه «بیطرف» در شهرضا

گردشگری:

عصارخانه «بیطرف» در شهرضا

سیناخبر- عصارخانه بیطرف در شهر شهرضا از جمله آثار تاریخی باقی مانده از دوران قاجار در این شهرستان است.

1397/03/17 نظرات 0 دیدگاه
روستای بوان

روستای بوان

سیناخبر- روستای بوان دراستان اصفهان، شهرستان شهرضا ، شهر منظریه واقع شده است.

1397/03/10 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang