گردشگری
سولار؛ سرزمین آب‌ها

گردشگری

سولار؛ سرزمین آب‌ها

سیناخبر- سولار یکی از روستاهای شهر منظریه از توابع شهرستان شهرضا است که در فرهنگ ترکی سرزمین آب ها معنا می شود این روستا به دلیل قنات های زیادی که داشته است به اسم خود معنا بخشیده و در راستای آبادی فرهنگ خود نیز تلاش کرده و آب را اکنون در فرهنگ جاری کرده است.

1398/06/14 نظرات 0 دیدگاه
محله خندق (پا درختی)

محله های قدیمی شهرضا:

محله خندق (پا درختی)

سیناخبر- این محله از جمله محلات قدیمی شهرضاست.

1397/10/27 نظرات 0 دیدگاه
محله علیا

محله علیا

سیناخبر- بخش پنجم از گزارش محله های قدیمی شهرضا.

1397/10/20 نظرات 0 دیدگاه
محله فضل‌آباد

گردشگری:

محله فضل‌آباد

سیناخبر- بخش چهارم گزارش محله های قدیمی شهرضا.

1397/10/13 نظرات 0 دیدگاه
محله آقا

گردشگری:

محله آقا

سیناخبر- بخش سوم ازمحله های قدیمی شهرضا.

1397/10/06 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang