گردشگری
محله خندق (پا درختی)

محله های قدیمی شهرضا:

محله خندق (پا درختی)

سیناخبر- این محله از جمله محلات قدیمی شهرضاست.

2019/01/17 نظرات 0 دیدگاه
محله علیا

محله علیا

سیناخبر- بخش پنجم از گزارش محله های قدیمی شهرضا.

2019/01/10 نظرات 0 دیدگاه
محله فضل‌آباد

گردشگری:

محله فضل‌آباد

سیناخبر- بخش چهارم گزارش محله های قدیمی شهرضا.

2019/01/03 نظرات 0 دیدگاه
محله آقا

گردشگری:

محله آقا

سیناخبر- بخش سوم ازمحله های قدیمی شهرضا.

2018/12/27 نظرات 0 دیدگاه
محله های قدیمی شهرضا

گردشگری:

محله های قدیمی شهرضا

سیناخبر- در ادامه معرفی محله های قدیمی شهرضا در این مطلب به معرفی سه محله قدیمی شهرضا می پردازیم.

2018/12/06 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang