خبرهای مردمی
حضور گرم کودکان حسینی در سوگواره نغمه عشق

حضور گرم کودکان حسینی در سوگواره نغمه عشق

سیناخبر-حضور گرم کودکان حسینی در سوگواره نغمه عشق

1396/08/27 نظرات 0 دیدگاه
شب هشتم سوگواره نغمه عشق

شب هشتم سوگواره نغمه عشق

سیناخبر- شب هشتم سوگواره نغمه عشق تعزیه امام حسین (ع) از شهرمنظریه به سرپورستی آقای آقابابایی

1396/08/26 نظرات 0 دیدگاه
نشست خبری اداره اوقاف شهرستان شهرضا

نشست خبری اداره اوقاف شهرستان شهرضا

سیناخبر-نشست خبری اداره اوقاف شهرستان شهرضا

1396/08/25 نظرات 0 دیدگاه
شب ششم سوگواره نغمه عشق

شب ششم سوگواره نغمه عشق

سیناخبر- اجرای تعزیه حضرت علی اکبر(ع) از شهرضا درشب ششم سوگواره نغمه عشق به سرپرستی آقای رستگار

1396/08/24 نظرات 0 دیدگاه
گردهمایی پیشکسوتان و مربیان والیبال شهرضا

گردهمایی پیشکسوتان و مربیان والیبال شهرضا

سیناخبر- بیش از 40 نفر از پیشکسوتان و اسطوره های والیبال شهرضا با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا گردهم آمدند.

1396/08/24 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang