خبرهای مردمی
84 اثر هنرجویان رشته نقاشی آموزشگاه سنا به نمایش گذاشته شد

84 اثر هنرجویان رشته نقاشی آموزشگاه سنا به نمایش گذاشته شد

سیناخبر- مسئول آموزشگاه سنا گفت: نمایشگاه نقاشی آموزشگاه سنا درشهرضا برپا و84 اثر هنرجویان رشته نقاشی آموزشگاه سنا به نمایش گذاشته شد.

1396/06/25 نظرات 0 دیدگاه
تقوای اقتصادی باعث رشد و نمو دین و گسترش عدالت در کشور خواهد شد

نماینده طلاب شهرضا در موسسه میقات:

تقوای اقتصادی باعث رشد و نمو دین و گسترش عدالت در کشور خواهد شد

سیناخبر- نماینده طلاب شهرضا در موسسه میقات ‌توجه به تقوای اقتصادی را ضروری دانست گفت: تقوای اقتصادی باعث رشد و نمو دین و گسترش عدالت در کشور خواهد شد.

1396/06/25 نظرات 0 دیدگاه
بزرگداشت شهدای مدافع حرم در روستای امین آبادشهرضا برگزارشد

بزرگداشت شهدای مدافع حرم در روستای امین آبادشهرضا برگزارشد

سیناخبر- مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی و شهید محمد مرادی در روستای امین آباد شهرضا برگزارشد.

1396/05/30 نظرات 0 دیدگاه
اردوی جهادی به مدت یک هفته درروستای مهیار برگزارشد

اردوی جهادی به مدت یک هفته درروستای مهیار برگزارشد

سیناخبر- اردو جهادی باشرکت 20نفر به مدت یک هفته از شنبه 21 مردادماه در روستای مهیار شهرضا برگزار شد.

1396/05/26 نظرات 0 دیدگاه
دیدار مدیر  ، معاون و همکاران شبکه بهداشت و درمان شهرضااز پیشکسوتان باز نشسته آقایان فتح اله و حسین پژوهنده

دیدار مدیر ، معاون و همکاران شبکه بهداشت و درمان شهرضااز پیشکسوتان باز نشسته آقایان فتح اله و حسین پژوهنده

سیناخبر- مدیر ، معاون و همکاران شبکه بهداشت و درمان شهرضااز پیشکسوتان باز نشسته آقایان فتح اله و حسین پژوهنده دیدارکردند

1396/05/21 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang