درباره ما
عنوان مطلب

خبرگزاری سیناخبر، اولین خبرگزاری منطقه جنوب استان اصفهان، فعالیت خود را از سال 1395 به عنوان پایگاه خبری بر خط آغاز کرد. مدیر مسئول خبرگزاری آقای سید محمدرضا میری مسئول دفتر خبر صدا و سیما در شهرستان شهرضا است.

این خبرگزاری دارای مجوز و پروانه انتشار پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در زمینه اجتماعی، فرهنگی به شماره ثبت 77794 می باشد که اصالت این پروانه با مراجعه به www.e-resaneh.ir و یا ارسال شماره ثبت به پیامک ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ قابل راستی آزمایی است.

خبرگزاری در فضای مجازی در پیام رسان های ایتا، سروش، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام نیز فعالیت می کند.

ارتباط با ما

53308325

09215008589

شهرضا - میدان حر

Designed and Powerd by Afrang